Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

U Pily

Nabídka č.: 7
Číslo parcely: 1014/8
Výměra: 20 843 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Umístění: ulice U Pily
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán:

Území čistého bydlení Bč
umístění bytových domů a vila domů vč. garáží lze umísťovat stavby pro drobné zařízení maloobchodu, sport, služby sloužící pro vymezenou lokalitu

Fotografie: U Pily