Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

U nemocnice

Nabídka č.: 6
Číslo parcely: 126/2, 126/3, 144/1,145/1, 145/2, 145/3 a st. 204
Výměra: cca 30 906 m2
Druh pozemku: ostatní plocha, zahrada a stavební parcela
Umístění: za nemocnicí
Přístup: za nemocnicí
Současné využití:  
Územní plán:

Plochy občanského vybavení Ov – 24  606 m2
lokalita určena pro stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči, školství, kulturu, vědu a výzkum

Plochy zeleně parkové Zp – část o výměře cca 6 300 m2
plochy parků s rekreačně estetickou funkcí s možností umístění doplňkových vybavení

Fotografie: U nemocnice