Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Pozemky za OC Lidl, ul. Chebská

Nabídka č.: 8
Číslo parcely: 1017/2, 1017/22
Výměra: 14 205 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Umístění: pozemek mezi železniční tratí a ul. Chebská za garážemi u obchodního střediska LIDL
Přístup: částečně po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán:

Smíšené městské území Sm
určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování, veřejné ubytování, kultura a bydlení

Fotografie: Chebská za Lidlem