Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Parcela Úšovice - přístup z ul. U Tvrze

Nabídka č.: 3
Číslo parcely: 11/1 - část
Výměra: cca 9 000 m2
Druh pozemku: zahrada
Umístění:

křižovatka Palackého, Karlovarská u obchvatové komunikace Velká Hleďsebe – Bečov

Přístup: po zpevněné komunikaci
Další informace: CHKO, ZPF
Územní plán:

Území čistého bydlení Bč lokalita určena pro bydlení a umístění staveb rodinných domů a vila domů

Fotografie: Úšovice u obchvatové komunikace