Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Naproti kasárnům

Pozemek č.: 6
Číslo parcely: 266/1, 290/1, 290/2, 292/3, 344/1
Výměra: 35 693 m2
Druh pozemku: ostatní plocha, orná půda, travní porost
Umístění: soubor pozemků za Elektromont, naproti bývalému areálu kasáren Hamrníky
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán: Území drobné výroby a služeb - Vd
lokalita určena pro umísťování staveb drobné výroby a služeb, staveb pro skladovaní, administrativu, správu, vědu a výzkum
veřejné stravování, nákupních center
Fotografie: Naproti kasárnům