Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Naproti kasárnům

Nabídka č.: 5
Číslo parcely: 266/1 - část o výměře cca 18 850 m2, č. 290/1, č. 290/2, č. 292/3, č. 344/1
Výměra: celkem cca 32 400 m2
Druh pozemku: ostatní plocha, orná půda, travní porost
Umístění: soubor pozemků za Elektromont, naproti bývalému areálu kasáren Hamrníky
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán: Území drobné výroby a služeb - Vd
lokalita určena pro umísťování staveb drobné výroby a služeb, staveb pro skladovaní, administrativu, správu, vědu a výzkum
veřejné stravování, nákupních center
Fotografie: Naproti kasárnům