Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Průmyslová zóna v Mariánských Lázních - naproti bývalým kasárnům Hamrníky

Nabídka č.: 5
Číslo parcely:

č. 266/1 ostatní plocha část o výměře 20.967 m2
č. 290/1 orná půda o výměře 1868 m2
č.  290/2 ostatní plocha o výměře 105 m2
č.  292/3 travní porost o výměře 1625 m2
č.  344/1 orná půda o výměře 10003 m2

Výměra: celkem 34.568 m2
Druh pozemku: ostatní plocha, orná půda, travní porost
Umístění:

soubor pozemků za objektem spol. Elektrometall s. r. o. ,

naproti bývalému areálu kasáren Hamrníky 
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán:

Území drobné výroby a služeb - Vd

lokalita určena pro umísťování staveb drobné výroby a služeb,  staveb pro skladovaní, administrativu, správu, vědu a výzkum

veřejné stravování, nákupních center.

Fotografie: Naproti kasárnům