Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

ul. Palackého a Dobrovského

Pozemek č.: 4
Číslo parcely: 83/1 – část a č. 86/1 - část
Výměra: 593 m2 – část a 3205 m2 - část
Druh pozemku: trvalý travní porost
Umístění: u Úšovického potoka mezi ul.Palackého a Dobrovského, za pramenem sv. Antonína, u objektu Dětského domova
Přístup: po zpevněné komunikaci a z části přes nezpevněný pozemek č. 83/1
Současné využití: část parcely č. 83/1 o výměře 15 m2 pronajata
Územní plán: Území čistého bydlení Bč
lokalita určena pro bydlení a umístění staveb rodinných domů a vila domů
Fotografie: Mezi ul. Palackého a Dobrovského