Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Lokalita Stavební Mlýn

Nabídka č.: 4
Číslo parcely:

362/1, 362/10, 362/11, 362/12 k. ú. Úšovice

Výměra: celková výměra 3 359 m2
Druh pozemku: orná půda
Umístění: soubor pozemků v lokalitě Stavební mlýn za tratí při ul. Plzeňská
Přístup: z části po zpevněné a z části nezpevněné komunikaci
Současné využití: část parcely č. 83/1 o výměře 15 m2 pronajata
Územní plán:

Území bydlení venkovského typu Bv

lokalita určena pro bydlení se zázemím užitkových zahrad s možností malochovu hospodářských zvířat, lze umístit stavby pro veřejné stravování, maloobchod, drobnou výrobu a malochov koní

Fotografie: Pozemky v lokalitě Stavební Mlýn