Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Ke Kostelu

Pozemek č.: 3
Číslo parcely: 8/1, č. 9/1 a č. 11/1 - část
Výměra: 468 m2 ,  1238 m2 a cca 9 000 m2
Druh pozemku: zahrada
Umístění: ulice Ke Kostelu, křižovatka Palackého, Karlovarská
(obchvatová komunikace Velká Hleďsebe – Bečov)
Přístup: po zpevněné komunikaci
(přístup na parcelu č. 9/1 přes parcelu č. 8/1 nebo přes parcelu č.11/1)
Současné využití: část parcely č. 9/1 o výměře 200 m2 pronajata
Územní plán: Území čistého bydlení Bč
lokalita určena pro bydlení a umístění staveb rodinných domů a vila domů
Fotografie: Ke kostelu