Obsah

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Karlovarská - Palackého

Nabídka č.: 2
Číslo parcely: 440/2 a část 11/1
Výměra: 1 038 m2 a cca 5 000 m2
Druh pozemku: ostatní plocha a zahrada
Umístění: soubor pozemků u křižovatky Palackého a Karlovarská
(obchvatová komunikace Velká Hleďsebe – Bečov)
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán: Území drobné výroby a služeb
Vd lokalita určena pro umísťování staveb drobné výroby a služeb, staveb pro skladovaní, administrativu, správu, vědu a výzkum, veřejné stravování, nákupních center
Fotografie:

Karlovarská - Palackého