Obsah

Investiční příležitosti

Pozemky - lokality ve vlastnictví města Mariánské Lázně určené, dle platného územního plánu města, k zastavění.

Hamrníky u rybářů

Pozemek č.: 7
Číslo parcely: 1009
Výměra: 1054 m2 (oddělená GP č. 1692-176/2008)
Druh pozemku: trvalý travní porost
Umístění: za tratí při komunikaci Mariánské Lázně - Hamrníky
(naproti bývalému areálu rybářů)
Přístup: po zpevněné komunikaci
Současné využití:  
Územní plán: Území drobné výroby a služeb - Vd
lokalita určena pro umísťování staveb drobné výroby a služeb,staveb pro skladovaní, administrativu, správu, vědu a výzkum
veřejné stravování, nákupních center
Fotografie: Hamrníky u rybářů