Obsah

Fond kultury

Dotace pro rok 2018

Informace pro zájemce - zveřejněno 2. kolo poskytování dotací v roce 2018 - více zde

Čerpání z fondu

Hodnotící kritéria projektů podaných do Fondu kultury

Čím větší je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu.

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodů č.1 a 8.

Kritéria č. 4 a 5 mohou v součtu nabýt hodnotu max. 5.

 1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas  - 0 bodů),
 2. akce souvisí s kulatými výročími roku 2018 (např. 200 let lázeňství 1818, vznik      ČR 1918, srpen 1968, apod.)
 3. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
 4. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
 5. akce novátorská (přinášející do města nový kulturní prvek),
 6. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
 7. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
 8. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá  - 0 bodů),
 9. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
 10. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
 11. zapojení, živá kultura.

 

předseda KK Mgr. Ing. Jaromír Bartoš

Program

Stránka

 • 1