Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

EU, MMR

Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií – Integrované projekty CLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně

Hlavní cíle projektu

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků základní školy Vítězství prostřednictvím realizace modernizace multimediální učebny. Realizace projektu spočívá ve vybavení učebny pro výuku.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015143

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061 

Předpokládané výdaje na projekt

1 487 472,36 Kč

Výše přiznané dotace

1 453 500,- Kč

Zhotovitel

AV MEDIA SYSTEMS a. s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375

Realizace projektu:

07/2021-10/2021