Obsah

Rozpočet města za rok 2022

Usnesení č. ZM/507/21 ze 23.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2022:
a) celkové příjmy ve výši 316.929,0 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 313.308,0 tis. Kč
kapitálové příjmy 3.621,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 427.652,9 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 321.418,9 tis. Kč
kapitálové výdaje 106.234,0 tis. Kč
c) financování ve výši 110.723,9 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 110.623,9 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 100.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 21.12.2021

Stránka

  • 1