Obsah

Rozpočet města za rok 2021

Usnesení č. ZM/361/20 ze 17.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2021:
a) celkové příjmy ve výši 289.642,6 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 286.419,1 tis. Kč
kapitálové příjmy 3.223,5 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 415.455,4 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 308.409,8 tis. Kč
kapitálové výdaje 106.964,6 tis. Kč
c) financování ve výši 125.812,8 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 125.712,8 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 100.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 18.12.2020

Běžné výdaje PDF, 70.02 kB

Běžné výdaje sumář PDF, 43.04 kB

Graf výdaje PDF, 109.55 kB

Kapitálové výdaje sumář PDF, 37.08 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 47.81 kB

Porovnání příjmů PDF, 42.81 kB

Příjmy PDF, 51.39 kB

Sumář PDF, 78.32 kB

Usnesení ZM 361 PDF, 72.59 kB

Výdaje PDF, 47.14 kB

Vysv. k tabulkám 2021 schválený rozpočet PDF, 32.82 kB

Vývoj příjmů a výdajů PDF, 108.42 kB

Stránka

  • 1