Obsah

Rozpočet města za rok 2020

Usnesení č. ZM/197/19 ze 10.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2020:
a) celkové příjmy ve výši 307.340,5 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 305.740,5 tis. Kč
kapitálové příjmy 1.600,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 383.624,72 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 305.740,12 tis. Kč
kapitálové výdaje 77.884,60 tis. Kč
c) financování ve výši 76.284,22 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 76.184,22 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 100.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 19.12.2019

Běžné výdaje PDF, 69.87 kB

Běžné výdaje sumář PDF, 43.34 kB

Graf 2020 výdaje PDF, 114.91 kB

Kapitálové výdaje sumář PDF, 37.17 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 47.83 kB

Porovnání příjmů PDF, 42.95 kB

Příjmy PDF, 51.26 kB

Sumář PDF, 76.29 kB

Usnesení ZM 197 PDF, 221.61 kB

Výdaje PDF, 47.25 kB

Vysv. k tabulkám 2020 schválený rozpočet PDF, 32.83 kB

Vývoj příjmů a výdajů PDF, 107.45 kB

Stránka

  • 1