Obsah

Rozpočet města za rok 2019

Usnesení č. ZM/12/18 ze 2.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2019:
a) celkové příjmy ve výši 283.388,7 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 281.148,7 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.240,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 397.951,0 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 281.148,7 tis. Kč
kapitálové výdaje 116.802,3 tis. Kč
c) financování ve výši 114.562,3 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 114.432,3 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 130.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 02.01.2019

Běžné výdaje PDF, 54.56 kB

Běžné výdaje sumář PDF, 29.4 kB

Kapitálové výdaje sumář PDF, 24.11 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 33.18 kB

Příjmy PDF, 37.19 kB

Příjmy porovnání PDF, 29.89 kB

Sumář PDF, 65.38 kB

Usnesení ZM č. 12 PDF, 64.16 kB

Výdaje PDF, 32.79 kB

Vysv. k tabulkám 2019 schválený rozpočet DOC, 29.5 kB

Vývoj příjmů a výdajů PDF, 87.83 kB

Stránka

  • 1