Obsah

Rozpočet města za rok 2019

Usnesení č. ZM/12/18 ze 2.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2019:
a) celkové příjmy ve výši 283.388,7 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 281.148,7 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.240,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 397.951,0 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 281.148,7 tis. Kč
kapitálové výdaje 116.802,3 tis. Kč
c) financování ve výši 114.562,3 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 114.432,3 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 130.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 02.01.2019

Stránka

  • 1