Obsah

Rozpočet města za rok 2018

Usnesení č. ZM/630/17 ze 32.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2018:
a) celkové příjmy ve výši 275.036,4 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 273.036,4 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.000,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 350.001,2 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 273.006,2 tis. Kč
kapitálové výdaje 76.995,0 tis. Kč
c) financování ve výši 74.964,8 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 74.837,8 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 127.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 21.12.2017

Běžné výdaje PDF, 54.42 kB

Běžné výdaje sumář PDF, 28.87 kB

Kapitálové výdaje sumář PDF, 23.99 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 32.75 kB

Příjmy PDF, 36.48 kB

Příjmy - porovnání PDF, 30.19 kB

Sumář PDF, 63.67 kB

Usnesení ZM 630 PDF, 65.04 kB

Výdaje PDF, 32.25 kB

Vysv. k tabulkám 2018 schv. rozpočet DOC, 30 kB

Vývoj příjmů a výdajů PDF, 81.22 kB

Stránka

  • 1