Obsah

Rozpočet města za rok 2017

Usnesení č. ZM/405/16 ze 22.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2017:
a) celkové příjmy ve výši 254.395,3 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 251.695,3 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.700,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 328.404,9 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 251.090,9 tis. Kč
kapitálové výdaje 77.314,0 tis. Kč
c) financování ve výši 74.009,6 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 73.882,6 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 127.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 02.01.2017

Stránka

  • 1