Obsah

Rozpočet města za rok 2017

Usnesení č. ZM/405/16 ze 22.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2017:
a) celkové příjmy ve výši 254.395,3 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 251.695,3 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.700,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 328.404,9 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 251.090,9 tis. Kč
kapitálové výdaje 77.314,0 tis. Kč
c) financování ve výši 74.009,6 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 73.882,6 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 127.0 tis. Kč

Zveřejněno dne 02.01.2017

Běžné výdaje PDF, 53.23 kB

Běžné výdaje - sumář PDF, 28.18 kB

Kapitálové výdaje - sumář PDF, 23.76 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 32.54 kB

Příjmy PDF, 36.53 kB

Příjmy porovnání PDF, 29.66 kB

Sumář PDF, 63.19 kB

Usnesení ZM 405 PDF, 56.15 kB

Výdaje PDF, 31.99 kB

Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu PDF, 79.91 kB

Stránka

  • 1