Obsah

Rozpočet města za rok 2016

Usnesení č. ZM/214/15 ze 12.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2016:
a) celkové příjmy ve výši 245.276,0 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 241.776,0 tis. Kč
kapitálové příjmy 3.500,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 282.638,0 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 234.806,0 tis. Kč
kapitálové výdaje 47.832,0 tis. Kč
c) financování ve výši
(zapojení FRR a vlastních zdrojů)
37.362,0 tis. Kč
 

Běžné výdaje PDF, 51.54 kB

Běžné výdaje - sumář PDF, 26.52 kB

Kapitálové výdaje - sumář PDF, 22.11 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 28.79 kB

Příjmy PDF, 34.95 kB

Příjmy porovnání PDF, 28.22 kB

Sumář PDF, 60.41 kB

Usnesení ZM 214 PDF, 58.69 kB

Výdaje PDF, 30.53 kB

Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu PDF, 78.48 kB

Stránka

  • 1