Obsah

Rozpočet města za rok 2015

Usnesení č. ZM/24/14 ze 3.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2015:
a) celkové příjmy ve výši 241.805,7 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 235.805,7 tis. Kč
kapitálové příjmy 6.000,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 299.652,7 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 233.760,7 tis. Kč
kapitálové výdaje 65.892,0 tis. Kč
c) financování ve výši 57.847,0 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů + 55.902,0 tis. Kč
čerpání přijatých dotací + 1.945,0 tis. Kč
 

Stránka

  • 1