Obsah

Rozpočet města za rok 2014

Usnesení č. ZM/617/13 ze 19.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2013:
a) celkové příjmy ve výši 233.446,5 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 228.946,5 tis. Kč
kapitálové příjmy 4.500,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 292.861,5 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 228.946,5 tis. Kč
kapitálové výdaje 63.915,0 tis. Kč
c) financování ve výši 59.415,0 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů, čerpání přijaté dotace na běž.tratě + 65.397,3 tis. Kč
splátky úvěru - 5.982,3 tis. Kč

Běžné výdaje PDF, 49.79 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 27.61 kB

Příjmy PDF, 26.03 kB

Příjmy 2 PDF, 28.11 kB

Sumář PDF, 32.95 kB

Usnesení ZM 617 PDF, 314.02 kB

Výdaje a financování PDF, 31.67 kB

Vysvětlivky k tabulkám DOC, 23.5 kB

Stránka

  • 1