Obsah

Rozpočet města za rok 2014

Usnesení č. ZM/617/13 ze 19.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2013:
a) celkové příjmy ve výši 233.446,5 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 228.946,5 tis. Kč
kapitálové příjmy 4.500,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 292.861,5 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 228.946,5 tis. Kč
kapitálové výdaje 63.915,0 tis. Kč
c) financování ve výši 59.415,0 tis. Kč
z toho:  
zapojení FRR a vlastních zdrojů, čerpání přijaté dotace na běž.tratě + 65.397,3 tis. Kč
splátky úvěru - 5.982,3 tis. Kč

Stránka

  • 1