Obsah

Rozpočet města za rok 2013

Usnesení č. ZM/444/12 ze 14.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2013:
a) celkové příjmy ve výši 234.946,7 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 224.946,7 tis. Kč
kapitálové příjmy 10.000,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 273.073,7 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 224.946,7 tis. Kč
kapitálové výdaje 48.123,3 tis. Kč
c) financování ve výši 38.123,0 tis. Kč
z toho:  
zapojení pohledávek za RRRS SZ, fondu rezerv a rozvoje
a vlastních zdrojů, čerpání fondu cestovního ruchu
+ 43.838,3 tis. Kč
splátky úvěru - 5.715,0 tis. Kč

Běžné výdaje PDF, 51.58 kB

Kapitálový rozpočet PDF, 30.65 kB

Příjmy PDF, 24.87 kB

Příjmy 2 PDF, 28.36 kB

Sumář PDF, 32.93 kB

Usneseni ZM.11.12 PDF, 284.32 kB

Výdaje a financování PDF, 30.73 kB

Vysvětlivky k tabulkám DOC, 23.5 kB

Stránka

  • 1