Obsah

Rozpočet města za rok 2011

Usnesení č. ZM/17/10 z 2.zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2011:
a) celkové příjmy ve výši 328.615,8 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 270.515,8 tis. Kč
kapitálové příjmy 58.100 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 460.195,4 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 277.545,4 tis. Kč
kapitálové výdaje 182.650,0 tis. Kč
c) financování ve výši 131.579,6 tis. Kč
z toho:  
zapojení úvěru, fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů + 133.460,6 tis. Kč
splátky úvěru - 1.881 tis. Kč

Stránka

  • 1