Obsah

Rozpočet města za rok 2010

Usnesení zastupitelstva města č. 809/2009 ze dne 8.12.2009
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2010:
a) celkové příjmy ve výši 329.586 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 273.086 tis. Kč
kapitálové příjmy 56.500 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 377.026,3 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 283.709,3 tis. Kč
kapitálové výdaje 93.317,0 tis. Kč
c) financování ve výši 47.440,3 tis. Kč
z toho:  
zapojení úvěru, fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů + 48.070,3 tis. Kč
splátky úvěru - 630 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 256.5 kB

Usnesení ZM 8.12 PDF, 484.96 kB

Stránka

  • 1