Obsah

Rozpočet města za rok 2009

Usnesení zastupitelstva města č. 520/2008 ze dne 9.12.2008
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2009:
a) celkové příjmy ve výši 309.706 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 276.706 tis. Kč
kapitálové příjmy 33.000 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 347.979 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 289.131,8 tis. Kč
kapitálové výdaje 58.847,2 tis. Kč
c) financování ve výši 38.273 tis. Kč
z toho:  
zapojení úvěru, fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů + 38.873 tis. Kč
splátky úvěru - 600 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 175.5 kB

Usnesení ZM 9.12 PDF, 668.71 kB

Stránka

  • 1