Obsah

Rozpočet města za rok 2008

Usnesení zastupitelstva města č. 291/2007 ze dne 11.12.2007
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2008:
a) celkové příjmy ve výši 286.805 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 263.805 tis. Kč
kapitálové příjmy 23.000 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 348.267 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 272.045 tis. Kč
kapitálové výdaje 76.222 tis. Kč
c) financování ve výši 61.462 tis. Kč
z toho:  
zapojení úvěru, fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů + 62.262 tis. Kč
splátky úvěru - 800 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 175 kB

Usnesení ZM 11.12 DOC, 32.5 kB

Stránka

  • 1