Obsah

Rozpočet města za rok 2007

Usnesení zastupitelstva města č. 108/2007 ze dne 27.3.2007
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2007:
a) celkové příjmy ve výši 285.417 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 251.256 tis. Kč
kapitálové příjmy 34.161 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 396.103 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 265.713 tis. Kč
kapitálové výdaje 130.390 tis. Kč
c) financování ve výši 110.686 tis. Kč
z toho:  
zapojení úvěru, fondu rezerv a rozvoje a vlastních zdrojů + 61.146 tis. Kč
zapojení ostatních vlastních zdrojů + 52.000 tis. Kč
splátky úvěru a půjček - 2.460 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 136 kB

Usnesení ZM 27.3 DOC, 31.5 kB

Stránka

  • 1