Obsah

Rozpočet města za rok 2006

Usnesení zastupitelstva města č. 762/2005 ze dne 6.12.2005
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2006:
a) celkové příjmy ve výši 244.047,2 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 231.823,2 tis. Kč
kapitálové příjmy 12.224,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 295.163,2 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 231.823,2 tis. Kč
kapitálové výdaje 63.340,0 tis. Kč
c) financování ve výši 51.116,0 tis. Kč
z toho:  
zapojení vlastních finančních prostředků + 57.458,0 tis. Kč
splátky úvěru - 6.342,0 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 107.5 kB

Usnesení ZM 6.12 DOC, 28.5 kB

Stránka

  • 1