Obsah

Rozpočet města za rok 2005

Usnesení zastupitelstva města č. 577/2005 ze dne 15.3.2005
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e:
1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2005:
a) celkové příjmy ve výši 234.613,5 tis. Kč
z toho:  
běžné příjmy 224.875,5 tis. Kč
kapitálové příjmy 9.738,0 tis. Kč
b) celkové výdaje ve výši 297.669,1 tis. Kč
z toho:  
běžné výdaje 228.517,6 tis. Kč
kapitálové výdaje 69.151,5 tis. Kč
c) financování ve výši 63.055,6 tis. Kč
z toho:  
zapojení fondu rezerv + 41.320,0 tis. Kč
zapojení vlastních finančních prostředků + 27.832,6 tis. Kč
zapojení Fondu sportu + 215,0 tis. Kč
splátky úvěru - 6.312,0 tis. Kč

Schválený rozpočet XLS, 104 kB

Usnesení ZM 15.3 DOC, 30 kB

Stránka

  • 1