Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vjezd do lázeňské zóny

POVOLENÍ K VJEZDU

Území je označeno značkami s dopravním omezením a pokud chcete jet např. až na kolonádu, ať už autem nebo zájezdovým autobusem, potřebujete povolení. Pokud ve vybraném území máte zaplacené ubytování, v den příjezdu a odjezdu povolení nepotřebujete. Připravte si potvrzení o rezervaci či zaplacení v daném hotelu.

 

Kde získat povolení?Lázeňská zóna

 • Na Městské policii, budova městského úřadu, Ruská 155, tel. +420 354 922 166
 • U většiny parkovacích automatů (viz tabulka níže)

 

Do lázeňské zóny patří ulice:

 • Chopinova
 • Lesní
 • Úzká
 • Lázeňská
 • Masarykova od křižovatky s Ibsenovou ulicí ke Goethovu náměstí
 • Karlovarská od křižovatky s Dusíkovou ulicí ke Goethovu náměstí
 • Reitenbergerova od domu Casino ke Goethovu náměstí
 • Goethovo náměstí

 

Ceník

základní sazba: 20,- Kč / vozidlo a den
paušální poplatek: 140,- Kč / vozidlo a týden
560,- Kč / vozidlo a měsíc
4.000,- Kč / vozidlo a rok

 

Nový systém parkování

Město Mariánské Lázně připravilo nový systém parkování a dopravního značení v centru města – popis změn (pdf, 900kB)
V platnosti od prosince 2017

 

Nové parkovací automaty

nacházejí se v těchto místech

Parkoviště u Oděvy
Masarykova ulice - pod budovou hlavní pošty
Masarykova ulice - Taxi služba
Masarykova ulice - Řediteství lázní
Hlavní třída - Policie ČR
Hlavní třída - Komerční banka
Hlavní třída - prodejna oplatek
Hlavní třída - Pasáž Omega
Hlavní třída - Infocentrum
Hlavní třída - Jalta
Mírové náměstí - jih
Mírové náměstí - sever
Goethovo náměstí - Muzeum
Goethovo náměstí - hotel Kavkaz
Dusíkova ulice - hotel Koliba
Hotel Krakonoš

Zobrazit rozmístění parkovacích automatů na mapě Google

 

Postup pro získání povolení k vjezdu z parkovacího automatu

 1. Je-li automat připraven k činnosti, zmáčkněte tlačítko u žluté šipky.
 2. Vhoďte mince tak, aby částka byla alespoň 20,- Kč.
 3. Stiskněte tlačítko výdej lístku.
 4. Odeberte lístek (povolení k vjezdu) a případné vrácené mince.

 

Legislativa

Provoz motorových vozidel ve vybraném území se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2010 ve znění pozdějších předpisů, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

Uvedená vyhláška upravuje podmínky k vjezdu motorových vozidel do vybraného území města Mariánské Lázně, vydávání povolení k vjezdu, výši místního poplatku za povolení k vjezdu, placení poplatku a osvobození od jeho zaplacení.

Řidič motorového vozidla, který ke své jízdě využije i vybrané území města a nebude mít u sebe vydané povolení k vjezdu, se vystavuje nebezpečí, že jeho jednání bude posouzeno jako přestupek. Povolení k vjezdu musí mít u sebe i řidiči, kteří jsou osvobozeni od zaplacení místního poplatku za vydání povolení k vjezdu do vybraného území města.Dnem se rozumí i započatý kalendářní den bez ohledu na to, kterou část dne poplatník k vjezdu do vybraných míst využije. Týdnem se rozumí doba 7 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení. Měsícem se rozumí doba 31 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení. Rokem se rozumí 365 po sobě jdoucích dnů, počínaje dnem platnosti povolení.

Jednodenní a týdenní povolení k vjezdu vydává a poplatek vybírá Městská policie Mariánské Lázně, Ruská 155, Mariánské Lázně (budova městského úřadu, tel. 354 625 452).

Ostatní typy povolení k vjezdu vydává a poplatky vybírá odbor finanční a majetkový – oddělení poplatků Městského úřadu Mariánské Lázně, tel. 354 922 165, 354 922 169.

Od placení poplatku za vydané povolení k vjezdu jsou osvobozeni:
 1. Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké manželé těchto osob a jejich děti.
   
 2. Právnické osoby a fyzické osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost ke své hospodářské (podnikatelské) činnosti. Od poplatku nejsou osvobozeni zaměstnanci těchto osob.
   
 3. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, s označením vozidla O1.
   
 4. Praktický lékař ve službě s označením vozidla č. O5.
   
 5. Příspěvkové organizace města Mariánské Lázně se sídlem ve vybraných místech.
   
 6. Fyzické nebo právnické osoby užívající k jízdě vozidla s právem přednostní jízdy podle zvláštních předpisů a vozidla jimi doprovázená.
   
 7. Fyzické a právnické osoby při výkonu správy a údržby komunikací, zeleně a veřejného prostranství města.
   
 8. Fyzické a právnické osoby provozující linkovou osobní dopravu nebo veřejnou osobní dopravu na dráze trolejbusové podle zvláštních předpisů.
   
 9. Fyzické osoby, které pobývají za úplatu v lázeňských, rekreačních a hotelových zařízeních umístěných ve vybraných místech, přičemž se osvobození vztahuje pouze na den nástupu k pobytu a na den ukončení pobytu.