Obsah

Zimní stadion Mariánské LázněZimní stadion Mariánské Lázně

Ohrožení

Únik čpavku z chladicího zařízení

Charakteristika

Jedná se o zelenožlutý, štiplavě páchnoucí plyn, 2,5x těžší než vzduch, při úniku nebezpečný pro člověka i životní prostředí; při požáru a zahřátí nad 75°C může dojít i k výbuchu.

Příznaky

Obtížné dýchání a dušnost, svědivé podráždění povrchu těla.

K ohrožení obyvatelstva dochází:

  • otravou při výronu čpavku,
  • otravou zplodinami hoření při souběhu klimatických podmínek a koncentrace,
  • tlakovou vlnou vzniklou při výbuchu PHM,
  • vznikajícími požáry v okolí v důsledku sdílení tepla a rozstřikem hořících PHM,
  • unikajícím zemním plynem v důsledku rozrušení potrubního rozvodu.