Obsah

Záplavy a povodně

Nejčastějším nebezpečím pro město jsou povodně. Zejména v případě přívalových dešťů a jarního tání může dojít ke zvýšení toků na Kosím a Úšovickém potoku.

K ohrožení může dojít zejména v Potoční ulici v Hamrníkách a v části Palackého ulice od Ekoakvaria k Antoníčkovu prameni. Následně mohou oba toky najednou ohrozit oblast městské části Chotěnov-Skláře.

Kontrolní vodočetná lať na Úšovickém potoku je u mostu v Anglické ulici:

  1. stupeň povodňové aktivity 40 cm
  2. stupeň povodňové aktivity 65 cm
  3. stupeň povodňové aktivity 90 cm

Kontrolní vodočetná lať na Kosím potoku je u mostu na Třídě Vítězství

  1. stupeň povodňové aktivity 80 cm
  2. stupeň povodňové aktivity 100 cm
  3. stupeň povodňové aktivity 120 cm

Dále může dojít k zanesení česel u místního toku v Chopinově ulici a následnému vylití vody na Hlavní třídu od Mírového náměstí až k hotelu Cristal Palace.