Obsah

Vodní dílo PodhoraVodní dílo Podhora

Ohrožení

Nebezpečí zvláštní povodně při protržení hráze

Charakteristika

  • ohrožení na zdraví a životech vlastní průlomovou vlnou,
  • v důsledku přerušení dodávky vody,
  • při dopravě v důsledku poškození  objektů a těles dopravních cest, silnic a železnic, možným výskytem infekčních chorob,
  • vznikajícími požáry v důsledku porušení energovodů a produktovodů,
  • druhotně možným výskytem infekčních chorob .

Škody

  • ztráty na zdraví a životech osob,
  • na silničních komunikacích a objektech komunikací v záplavové oblasti,
  • na železnici a objektech železnice v záplavové oblasti,
  • na plynových rozvodech,
  • na energetických objektech a energetických sítích,
  • na obytných budovách,
  • na průmyslových objektech v záplavové oblasti,
  • na lesních a polních porostech,
  • na hospodářském zvířectvu,
  • na životním prostředí.