Obsah

Vodní dílo PodhoraVodní dílo Podhora

Ohrožení

Nebezpečí zvláštní povodně při protržení hráze

Charakteristika

 • ohrožení na zdraví a životech vlastní průlomovou vlnou,
 • v důsledku přerušení dodávky vody,
 • při dopravě v důsledku poškození  objektů a těles dopravních cest, silnic a železnic, možným výskytem infekčních chorob,
 • vznikajícími požáry v důsledku porušení energovodů a produktovodů,
 • druhotně možným výskytem infekčních chorob .

Škody

 • ztráty na zdraví a životech osob,
 • na silničních komunikacích a objektech komunikací v záplavové oblasti,
 • na železnici a objektech železnice v záplavové oblasti,
 • na plynových rozvodech,
 • na energetických objektech a energetických sítích,
 • na obytných budovách,
 • na průmyslových objektech v záplavové oblasti,
 • na lesních a polních porostech,
 • na hospodářském zvířectvu,
 • na životním prostředí.