Obsah

Krizové situace

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BEZPEČNOSTNÍ RADA  ORP

Funkce

funkce v ORGANIZACI

Ing. Martin Kalina

předseda BR

starosta ML

PhDr. Vladimír Bervida

tajemník BR

referent krizového řízení MÚML

Ing. Miroslav Jašíček

člen BR

tajemník MÚML

Zdeněk Král

člen BR

1.místostarosta ML

plk. Ing. Jan Doubrava

člen BR

ředitel ÚO Cheb, HZS KK

Ing. Petra Harmáčková

člen BR

ZZS KK

plk. Mgr. Miroslav Gonos

člen BR

vedoucí ÚO Cheb, PČR KK

Václav Řezka

člen BR

technik Nemocnice ML

 

Kam dále

Druhy varovných signálů

Požární poplach

Požární poplach

Tón

Přerušovaný tón po dobu 60 vteřin (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón)

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Při požáru za účelem svolání jednotky požární ochrany

 


 

Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha

Tón

Kolísavý tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

 


 

Zkušební tón

Zkušební tón

Tón

Nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

 


 

Rady a informace

Při ohrožení, kde je vyrozumění pomocí sirén, zprávou v rozhlase, televizi, tisku, hlášení místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, magnetofonů a od spoluobčanů je třeba dodržovat následují zásady:

  • respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)
  • nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
  • varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
  • netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  • nepodceňovat vzniklou situaci
  • pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  • nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek
  • uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy