Obsah

Krizové situace

Příručky v ohrožení

Příručka pro případ ohrožení

Příručka obsahuje návod jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku, a poškození životního prostředí.

 


 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Tato příručka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zabezpečují ochranu obyvatelstva ukrytím.

 


 

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek