Obsah

Krizové situace

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BEZPEČNOSTNÍ RADA  ORP

Funkce

funkce v ORGANIZACI

Ing. Martin Kalina

předseda BR

starosta ML

PhDr. Vladimír Bervida

tajemník BR

referent krizového řízení MÚML

Ing. Miroslav Jašíček

člen BR

tajemník MÚML

Zdeněk Král

člen BR

1.místostarosta ML

plk. Ing. Jan Doubrava

člen BR

ředitel ÚO Cheb, HZS KK

Ing. Petra Harmáčková

člen BR

ZZS KK

plk. Mgr. Miroslav Gonos

člen BR

vedoucí ÚO Cheb, PČR KK

Václav Řezka

člen BR

technik Nemocnice ML

 

Kam dále

Zimní stadion Mariánské LázněZimní stadion Mariánské Lázně

Ohrožení

Únik čpavku z chladicího zařízení

Charakteristika

Jedná se o zelenožlutý, štiplavě páchnoucí plyn, 2,5x těžší než vzduch, při úniku nebezpečný pro člověka i životní prostředí; při požáru a zahřátí nad 75°C může dojít i k výbuchu.

Příznaky

Obtížné dýchání a dušnost, svědivé podráždění povrchu těla.

K ohrožení obyvatelstva dochází:

 • otravou při výronu čpavku,
 • otravou zplodinami hoření při souběhu klimatických podmínek a koncentrace,
 • tlakovou vlnou vzniklou při výbuchu PHM,
 • vznikajícími požáry v okolí v důsledku sdílení tepla a rozstřikem hořících PHM,
 • unikajícím zemním plynem v důsledku rozrušení potrubního rozvodu.

Zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek

 1. Nepřibližujte se k místu havárie
 2. Vyhledejte vhodný úkryt (místnost ve vyšším patře na závětrné straně budovy)
 3. Místnost utěsněte
 4. Připravte si prostředky improvizované ochrany
 5. Připravte si prostředky pro částečnou dekontaminaci
 6. Zajistěte si poslech rozhlasu a televize
 7. Jednejte klidně a s rozvahou
 8. Zbytečně netelefonujte a neblokujte tak síť
 9. Respektujte pokyny složek IZS
 10. Vyvarujte se větší fyzické námahy
 11. Varujte sousedy
 12. Připravte se na evakuaci včetně přípravy evakuačního zavazadla