Obsah

Krizové situace

Zimní stadion Mariánské LázněZimní stadion Mariánské Lázně

Ohrožení

Únik čpavku z chladicího zařízení

Charakteristika

Jedná se o zelenožlutý, štiplavě páchnoucí plyn, 2,5x těžší než vzduch, při úniku nebezpečný pro člověka i životní prostředí; při požáru a zahřátí nad 75°C může dojít i k výbuchu.

Příznaky

Obtížné dýchání a dušnost, svědivé podráždění povrchu těla.

K ohrožení obyvatelstva dochází:

 • otravou při výronu čpavku,
 • otravou zplodinami hoření při souběhu klimatických podmínek a koncentrace,
 • tlakovou vlnou vzniklou při výbuchu PHM,
 • vznikajícími požáry v okolí v důsledku sdílení tepla a rozstřikem hořících PHM,
 • unikajícím zemním plynem v důsledku rozrušení potrubního rozvodu.

Zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek

 1. Nepřibližujte se k místu havárie
 2. Vyhledejte vhodný úkryt (místnost ve vyšším patře na závětrné straně budovy)
 3. Místnost utěsněte
 4. Připravte si prostředky improvizované ochrany
 5. Připravte si prostředky pro částečnou dekontaminaci
 6. Zajistěte si poslech rozhlasu a televize
 7. Jednejte klidně a s rozvahou
 8. Zbytečně netelefonujte a neblokujte tak síť
 9. Respektujte pokyny složek IZS
 10. Vyvarujte se větší fyzické námahy
 11. Varujte sousedy
 12. Připravte se na evakuaci včetně přípravy evakuačního zavazadla