Obsah

Krizové situace

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílí.

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 18 odst. 1. starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností dále dle odst. 3. zřizuje krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce.

Statut Bezpečnostní rady ORP Mariánské Lázně

Statut Krizového štábu ORP Mariánské Lázně

Přehled druhů ohrožení v ML

 

Užitečné odkazy

Digitální povodňový plán ČR http://povis.cz/html/
Digitální povodňový plán města http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554642/
Digitální plán ORP Mariánské Lázně http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4105/
Bezpečnostní portál Karlovarského kraje http://bezport.kr-karlovarsky.cz

 

BOZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, s cílem dát veřejnosti i odborníkům informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

 

Charakteristika krizového opatření:

jedná se o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. Přehled krizových opatření na ústřední úrovni a  přehled krizových opatření na krajské úrovni a způsob jejich zajištění jsou rozpracovány v souboru "Krizová opatření" pod tímto textem.

 

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro město Mariánské Lázně (pdf, 536kB)

Analýza rizik - město Mariánské Lázně (pdf, 3MB)

Aktuální informace o koronaviru4

Portál Covid- srozumitelné seznámení s krizových opatření pro občany

Odkaz: https://covid.gov.cz/

Občané zde mohou najít přehledné informace, přičemž na stránkách jsou k dispozici odkazy na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, kde je možné dohledat konkrétní detaily a úplná znění jednotlivých opatření.

Koronarovirus