Obsah

Krizové situace

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Přehled druhů ohrožení v ML

Krizové situace pro ORP Mariánské Lázně

  1. Povodeň
  2. Zvláštní povodeň
  3. Přívalová povodeň
  4. Extrémní vítr
  5. Dlouhodobé sucho
  6. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu