Obsah

Krizové situace

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BEZPEČNOSTNÍ RADA  ORP

Funkce

funkce v ORGANIZACI

Ing. Martin Kalina

předseda BR

starosta ML

PhDr. Vladimír Bervida

tajemník BR

referent krizového řízení MÚML

Ing. Miroslav Jašíček

člen BR

tajemník MÚML

Zdeněk Král

člen BR

1.místostarosta ML

plk. Ing. Jan Doubrava

člen BR

ředitel ÚO Cheb, HZS KK

Ing. Petra Harmáčková

člen BR

ZZS KK

plk. Mgr. Miroslav Gonos

člen BR

vedoucí ÚO Cheb, PČR KK

Václav Řezka

člen BR

technik Nemocnice ML

 

Kam dále

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílí.

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 18 odst. 1. starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností dále dle odst. 3. zřizuje krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce.

STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Přehled druhů ohrožení v ML

 

Užitečné odkazy

Digitální povodňový plán ČR http://povis.cz/html/
Digitální povodňový plán města http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554642/
Digitální plán ORP Mariánské Lázně http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4105/
Bezpečnostní portál Karlovarského kraje http://bezport.kr-karlovarsky.cz

 

BOZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, s cílem dát veřejnosti i odborníkům informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.

 

Charakteristika krizového opatření:

jedná se o organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. Přehled krizových opatření na ústřední úrovni a  přehled krizových opatření na krajské úrovni a způsob jejich zajištění jsou rozpracovány v souboru "Krizová opatření" pod tímto textem.

 

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro město Mariánské Lázně (pdf, 536kB)

Analýza rizik - město Mariánské Lázně (pdf, 3MB)