Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Krizové situace

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Přehled druhů ohrožení v ML

Krizové situace

 1. Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.).
 2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry.
 3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 5. Rozsáhlé dopravní havárie - hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy.
 6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
 7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení apod.).
 8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 9. Smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.).
 11. Nedostatek vody a důležitých potravin.
 12. Velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku.

Co dělat při krizové situaci

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve na tato telefonní čísla: 150, 155, 158, 156, 112

 • snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
 • zbytečně netelefonujte, telefonní síť v krizových situacích potřebují záchranáři
 • pokud uslyšíte sirénu, vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům
 • pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt
 • pokud si někdo druhý nevšiml signálu sirény, upozorněte jej na nebezpečí
 • poskytněte úkryt potřebným ve vašem domě, bytě apod.
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu)
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
 • řiďte se pokyny záchranných sil, státních organizací nebo samosprávy
 • dodržujte pokyny a získávejte informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky, rozhlasové vozy atd.)
 • nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a některé léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla
 • jestliže máte ve vozidle volné místo, nabídněte odvoz svým sousedům, kteří vozidlo nemají.

VYŽÁDÁNÍ POMOCI

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo z okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky

Příručky v ohrožení

Příručka pro případ ohrožení

Příručka obsahuje návod jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku, a poškození životního prostředí.

Příručka pro případ ohrožení (doc, 239 kB)

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Tato příručka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zabezpečují ochranu obyvatelstva ukrytím.

Příručka Sebeochrana obyvatelstva ukrytím (doc, 2,67MB)

Další potřebné informace

Důležité odkazy