Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Útvar tajemníka

 

Zkratka odboru: SEK

 

Odbor Útvar tajemníka je zřízen za účelem administrativního zabezpečení výkonu funkce starosty a místostarosty, zabezpečuje přípravu jednání zastupitelstva a rady města, eviduje usnesení.

 

Zajišťuje technicky a ekonomicky provoz městského úřadu, spravuje budovu radnice.

 

Zabezpečuje krizové řízení města, koordinuje zpracování havarijních plánů města na všech úsecích ohrožení.

Adresy

Ruská 155/3
353 01, Mariánské Lázně
Hlavní, Korespondenční
Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Osoby

Jitka Kozlová

Mzdová účetní

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​