Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Útvar tajemníka

 

Zkratka odboru: SEK

 

Odbor Útvar tajemníka je zřízen za účelem administrativního zabezpečení výkonu funkce starosty a místostarosty, zabezpečuje přípravu jednání zastupitelstva a rady města, eviduje usnesení.

 

Zajišťuje technicky a ekonomicky provoz městského úřadu, spravuje budovu radnice.

 

Zabezpečuje krizové řízení města, koordinuje zpracování havarijních plánů města na všech úsecích ohrožení.

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Osoby

Jitka Kozlová

Mzdová účetní

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​