Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor sociálních věcí

 

Zkratka odboru: OSV

 

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu v oblasti sociální problematiky. Plní zákonem svěřené funkce v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

 

Zajišťuje potřeby, zabezpečuje poradenství a řeší sociální problematiku seniorů, zdravotně postižených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Vykonává funkci veřejného opatrovníka a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu.

 

Eviduje a vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, Označení vozidla praktického lékaře ve službě a kartu Senior taxi a Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Adresa

Tepelská 752/22
353 01, Mariánské Lázně

Osoby

Mgr. Lenka Cholínská

Veřejný opatrovník

Bc. Pavel Zobal

Sociálně právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče

Mgr. Bc. Helena Studničková

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Mgr. Pavla Lazurová

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Michaela Vrbatová, DiS.

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Jana Toufarová, DiS.

Sociálně právní ochrana dětí – kurátor

Ing. Bc. Michaela Becková

Veřejný opatrovník, Sociálně právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​