Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Problematika datových schránek a daňového přiznání

Problematika datových schránek a daňového přiznání 1

Živnostenský úřad informuje….

Na základě změny od 1. ledna 2023 byly řadě osob ze zákona zřízeny datové schránky. Daňové přiznání elektronicky je první povinností, se kterou se "noví uživatelé" datových schránek setkávají.

Obecně k povinnosti podat elektronickou formou:

  • Osoby s povinně zřízenou a zpřístupněnou datovou schránkou jsou povinny podávat daňové přiznání (a další formulářová podání) elektronicky.
    • Daňové přiznání není nutné zaslat datovou schránkou, ale lze vyplnit i v prostředí daňového portálu (s ohledem na povinnost podat přiznání ve formátu .xml může být takový postup praktičtější www.mojedane.cz ).
    • Díky elektronické formě mají na vyplnění a zaplacení daně měsíc navíc.
  • Pokud osoba nepodá daňové přiznání elektronicky, měla by být podle zákona vyzvána k nápravě; pokud ani přes výzvu podání neopraví, vzniká jí povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, podání je nicméně validní.

Informace finanční správy

Podle potřeby budou finanční úřady neformálně informovat daňové subjekty (primárně telefonicky nebo prostřednictvím SMS), že jimi učiněné podání obsahuje vadu formy (obdobně to ostatně dělá např. i u obsahových chyb či opomenutí).

Dále Finanční správa publikovala na svých webových stránkách souhrnnou informaci o řešení životní situace: Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023 | Datové schránky | Daně elektronicky | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz),

Finanční úřady jsou instruovány, aby v případech vadné formy daňové přiznání akceptovaly, údaje z nich zpracovávaly a výše uvedené výzvy až do 2.5.2023 nevydávaly. Po tomto datu bude znovu zhodnocena situace a rozhodnuto o dalším postupu. 

Mariánské Lázně 22.3.2023

Ing. Jiří Šrámek
vedoucí živnostenského úřadu

Datum vložení: 22. 3. 2023 7:51
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2023 11:31
Autor: Ing. Jiří Šrámek

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​