Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu 1

V pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí

Zároveň je termín těchto voleb v našem městě (volební obvod č. 2 Sokolov) spojen s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo senátních voleb bude 12. a 13. října 2018.

Při volbách do zastupitelstev obcí je možné udílet preferenční hlasy (pro Mariánské Lázně maximálně 21x). Je také možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu (zákon č. 491/2001 Sb. § 34). Všechny kandidující subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který volič následně po označení vloží do úřední obálky a vhodí do volební urny. Na rozdíl od jiných voleb není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu. 

Pokud se volič v termínu hlasování do Senátu Parlamentu ČR nebude nacházet v místě svého trvalého bydliště, může k této volbě využít voličský průkaz. Na ten však může volit pouze v rámci volebního obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Na rozdíl od parlamentních a prezidentských voleb se do Senátu nedá volit v zahraničí, zájemci musí přijet do České republiky. O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu může volič požádat:

  • osobně v místě trvalého pobytu - do 3. října 2018 – v kanceláři evidence obyvatel, Chebská 252/14, Mariánské Lázně, bývalý areál Bytov
  • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – do 28. září 2018
  • žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče - do 28. září 2018.

 

Datum vložení: 22. 8. 2018 14:20
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2018 14:20
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​