Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dosadby dřevin v intravilánu města v rámci projektu Škoda Stromky

Dosadby dřevin v intravilánu města v rámci projektu Škoda Stromky 1

Již sedmnáct let Škoda Auto obohacuje českou krajinu o nové stromy po celé republice.

Grantový program Škoda Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost Škoda Auto rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. Prostřednictvím projektu bude do konce roku 2023 vysazeno 1 244 080 stromů, což odpovídá více než 259 hektarům nového lesa nebo ploše 395 fotbalových hřišť.

Do sázení stromů jsou zapojeni nejen zaměstnanci v rámci firemního dobrovolnictví, ale také dealeři po celé republice. Historicky první zákazník si zasadil strom za svůj zakoupený vůz Škoda v roce 2017 v Mariánských Lázních.

Město Mariánské Lázně v roce 2023 realizuje s podporou Nadace partnerství dosadbu dřevin ve třech lokalitách města.

První lokalitou je část parku u městské nemocnice, v němž je naplánována obnova části původní obvodové výsadby oddělující železniční trať na Karlovy Vary. Tato vegetační plocha byla dříve tvořena převážně druhy smrku ztepilého a smrku pichlavého. Původní pás dřevin dnes již neexistuje, celá část porostu byla vyvrácena a polámána jako následek vichřice na jaře r. 2022. Proběhne zde smíšená výsadba habrů, borovic lesních, dubu a javoru babyky. Celkem zde bude vysázeno 12 ks dřevin.

Druhá lokalita se nachází mezi vývěry Ferdinandova a Rudolfova pramene a taktéž se jedná o část obvodové výsadby parku. I zde došlo k úplnému rozpadu vegetační clony, a to jednak vlivem silných poryvů větru, ale také v důsledku napadení části dřevin kůrovcem. Cílem opatření je obnovit smíšenou výsadbou listnatých a jehličnatých dřevin. Celkem zde bude vysázeno 11 ks dřevin.

Třetí lokalita se nachází na několika parcelních číslech pod Anglickou ulicí v blízkosti koryta Úšovického potoka. Budou zde doplněny dříve vyvrácené a polámané střemchy. Celkem bude vysázeno 6 ks dřevin.

V termínu 24.11.2023 se budou sázet stromy v rámci dotace Škoda Stromky ve spolupráci s Nadací partnerství a Škoda auto Červený. Sázení započne v 10:00 v parku u nemocnice.

Takováto výsadba obvykle probíhá ve spolupráci s veřejností. Jsou tedy srdečně vítáni všichni, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu. Detailní informace ochotně poskytne Ing. Zora Rákosová email: zora.rakosova@muml.cz, tel.: 354922120

 

Datum vložení: 20. 11. 2023 12:00
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2023 12:01
Autor: Pavel Knára

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​