Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

2. jednání zastupitelstva města - pozvánka

2. jednání zastupitelstva města - pozvánka 1

22.11.2022 od 15 hodin hotel Krakonoš

2. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání:

 1. Program 2. ZM
 2. Organizační opatření 2. ZM
 3. ZŠ JIH - převod DHM majetku
 4. Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 1142 k.ú. ML - pod BD čp. 639 ul. Dřevěná
 5. Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 3385 k.ú. Úšovice - pod trafostanicí (ul. Ke Kasárnům)
 6. Odkup st. p. č. 1299 v k. ú. Mariánské Lázně – pozemek pod výměníkovou stanicí VS 87 Třešňovka
 7. Bezúplatný převod parcel v k. ú. Mariánské Lázně - Koliba
 8. Žádost o schválení splátkového kalendáře - Konfiová s.r.o.
 9. Rozpočtové opatření - opravy místních komunikací
 10. Úprava rozpočtu na rok 2022
 11. Dům Chopin - rekonstrukce objektu - umělecká díla
 12. Volba předsedy a členů Finančního výboru
 13. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru
 14. Určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace města Mariánské Lázně
 15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM
 16. Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
 17. Diskuze, různé
Datum vložení: 11. 11. 2022 13:41
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 13:43
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​