Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

15. jednání zastupitelstva města - pozvánka

15. jednání zastupitelstva města - pozvánka 1

25. června 2024 od 15:00

15. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 25. června 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti Rady města
 5. Zpráva Finančního výboru
 6. Zpráva Kontrolního výboru
 7. Jmenování ředitele Městské policie Mariánské Lázně
 8. Závěrečný účet města za rok 2023
 9. Informace o čerpání provozní a investiční rezervy rozpočtu
 10. Opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient daně z nemovitých věcí
 11. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí
 12. Rozpočtové opatření - ZUŠ F. Chopina - venkovní učebna a galerie
 13. Rozpočtové opatření - odstranění budov v areálu Chebská 252
 14. Rozpočtové opatření - rekonstrukce Mírového náměstí
 15. Poskytnutí investiční dotace spol. TDS s.r.o. na pořízení svozového vozu
 16. Zapojení přijaté dotace z rozpočtu Karl. kraje na projekt "Klimatické lázně"
 17. Schválení dotací z Fondu sportu - systémová podpora
 18. Bezúplatný převod p.p.č. 229/23 a části p.p.č. 229/2 v k.ú. Úšovice – křižovatka Na Voře
 19. Prodej zahrad v k. ú. Úšovice - lokalita "Zámecká"
 20. Partnerství  MAS 21
 21. Schválení akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje města
 22. Rozpočtové opatření - obnova mobiliáře v Městské památkové rezervaci M. Lázně
 23. Investiční akce "Venkovní učebna na ZŠ Úšovice M. Lázně"
 24. Investiční akce "Venkovní učebna na ZŠ Jih M. Lázně"
 25. Nabídka na odkoupení parcel v k. ú. Úšovice - za Elektrometallem
 26. Nabídka na odkoupení hotelu Pelikán - Hamrníky
 27. Rozpočtové opatření – Zastávka MHD ul. Skalníkova
 28. Žádost o navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu komunikací
 29. Zveřejnění záměru a pověření rady města - Park Boheminium
 30. Aktualizace programu rozvoje města Mariánské Lázně na období 2024 -2026
 31. Rozpočtové opatření na projekt ,,Rekonstrukce expozice a kinosálu Městského muzea Mariánské Lázně“
 32. Podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury na projekt ,,Technické zhodnocení fotbalového hřiště s přírodním trávníkem a atletického oválu, areál Viktorie, Mariánské Lázně“
 33. Obecně závazná vyhláška města Mariánské Lázně č. 4/2024 o Fondu z pobytu
 34. Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO  -  závěrečný účet a zpráva o hospodaření 2023
 35. Obecně závazná vyhláška 5/2024 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
 36. Diskuze, různé
Datum vložení: 17. 6. 2024 15:32
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2024 15:34
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​